Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Forum dyskusyjne

|<  <<  <  7  8  9  10  11    >  >>  >|
Forum dyskusyjne » Hyde Park » Suchary
20 czerwca 2013, 12:57 [cytuj]
To bedzie dobre:

Spaceruj±cego po Krakowie turystê zaczepia dwóch kiboli, ³api± go za szmaty i pytaj±:
- Wis³a czy Cracovia?!
- Panowie panowie, spokojnie, ja jestem z Warszawy.
To bedzie dobre:

Spaceruj±cego po Krakowie turystê zaczepia dwóch kiboli, ³api± go za szmaty i pytaj±:
- Wis³a czy Cracovia?!
- Panowie panowie, spokojnie, ja jestem z Warszawy.
20 czerwca 2013, 13:32 [cytuj]
Dwóch kolesi spaceruje sobie po lesie. Wyra¼nie im siê nudzi. W koñcu jeden z nich pyta:
- Gra³e¶ kiedy¶ w 20 pytañ?
- Nie - odpowiada drugi.
- To bardzo prosta gra. Ja pomy¶lê o jakiej¶ rzeczy i zapiszê to na kartce papieru. Ty zadajesz mi 20 pytañ, ja odpowiadam tylko "tak" lub "nie", a potem zgadujesz co to takiego. Chcesz spróbowaæ?
- No dobra.
Pierwszy bierze wiêc kartkê i po krótkim namy¶le wpisuje "o¶li fiut". Tego na pewno nie odgadnie! - cieszy siê w my¶lach. Chowa kartkê do kieszeni i mówi:
- No, to zaczynaj.
- Czy mo¿na to zje¶æ?
- Hmm, w³a¶ciwie, czemu nie? Je¶li kto¶ lubi.... Tak, mo¿na.
- Czy to o¶li fiut?
Dwóch kolesi spaceruje sobie po lesie. Wyra¼nie im siê nudzi. W koñcu jeden z nich pyta:
- Gra³e¶ kiedy¶ w 20 pytañ?
- Nie - odpowiada drugi.
- To bardzo prosta gra. Ja pomy¶lê o jakiej¶ rzeczy i zapiszê to na kartce papieru. Ty zadajesz mi 20 pytañ, ja odpowiadam tylko "tak" lub "nie", a potem zgadujesz co to takiego. Chcesz spróbowaæ?
- No dobra.
Pierwszy bierze wiêc kartkê i po krótkim namy¶le wpisuje "o¶li fiut". Tego na pewno nie odgadnie! - cieszy siê w my¶lach. Chowa kartkê do kieszeni i mówi:
- No, to zaczynaj.
- Czy mo¿na to zje¶æ?
- Hmm, w³a¶ciwie, czemu nie? Je¶li kto¶ lubi.... Tak, mo¿na.
- Czy to o¶li fiut?
20 czerwca 2013, 17:49 [cytuj]
Obrotna kobitka w czasie gdy m±¿ by³ w pracy, przyjmowa³a kochanka. W pewnej chwili dzwonek do drzwi. Kochanek przera¿ony, ale kobitka t³umaczy mu spokojnie - schowaj siê w ³azience. Tak te¿ i uczyni³.
Okaza³o siê, ¿e by³ to drugi jej kochanek. Nie przejmuj±c siê pierwszym posz³a do ³ó¿ka z drugim.
W pewnym momencie znowu dzwoni kto¶ do drzwi. Kolejny gostek przera¿ony, kobitka ze spokojem mu t³umaczy - schowaj siê w kuchni. Tak te¿ i uczyni³.
Okaza³o siê, ¿e by³ to jej trzeci kochanek. Nie zwa¿aj±c na dwóch poprzednich, posz³a z nim do ³ó¿ka.
Znowu dzwonek do drzwi. Kobitka my¶li sobie:
- Jeden jest w ³azience, drugi w kuchni, gdzie ja tego trzeciego schowam. Ju¿ wiem schowa siê w zbroi która stoi w pokoju. Tak te¿ i uczynili.
Tym razem to by³ m±¿. Ona do niego - Dzieñ dobry kochanie! Siada z nim przy stole - zaczynaj± rozmawiaæ.
W pewnej chwili wychodzi pierwszy kochanek z ³azienki i mówi:
- Ubikacja jest ju¿ naprawiona. W razie czego niech Pani raz jeszcze mnie wezwie.
¯ona mówi: - Dziêkuje.
Po chwili wychodzi drugi kochanek z kuchni i mówi:
- Zlew ju¿ przetka³em, przyjdê jutro naprawiæ kuchenkê.
¯ona odpowiada: - Dobrze proszê Pana.
Trzeci kochanek stoi w pokoju w tej zbroi, widzi ca³± sytuacjê, wychodz±cych kochanków i my¶li co tu zrobiæ. W pewnym momencie zaczyna i¶æ w tej zbroi i pyta siê Pana Domu:
- Przepraszam, którêdy na Grunwald?
Obrotna kobitka w czasie gdy m±¿ by³ w pracy, przyjmowa³a kochanka. W pewnej chwili dzwonek do drzwi. Kochanek przera¿ony, ale kobitka t³umaczy mu spokojnie - schowaj siê w ³azience. Tak te¿ i uczyni³.
Okaza³o siê, ¿e by³ to drugi jej kochanek. Nie przejmuj±c siê pierwszym posz³a do ³ó¿ka z drugim.
W pewnym momencie znowu dzwoni kto¶ do drzwi. Kolejny gostek przera¿ony, kobitka ze spokojem mu t³umaczy - schowaj siê w kuchni. Tak te¿ i uczyni³.
Okaza³o siê, ¿e by³ to jej trzeci kochanek. Nie zwa¿aj±c na dwóch poprzednich, posz³a z nim do ³ó¿ka.
Znowu dzwonek do drzwi. Kobitka my¶li sobie:
- Jeden jest w ³azience, drugi w kuchni, gdzie ja tego trzeciego schowam. Ju¿ wiem schowa siê w zbroi która stoi w pokoju. Tak te¿ i uczynili.
Tym razem to by³ m±¿. Ona do niego - Dzieñ dobry kochanie! Siada z nim przy stole - zaczynaj± rozmawiaæ.
W pewnej chwili wychodzi pierwszy kochanek z ³azienki i mówi:
- Ubikacja jest ju¿ naprawiona. W razie czego niech Pani raz jeszcze mnie wezwie.
¯ona mówi: - Dziêkuje.
Po chwili wychodzi drugi kochanek z kuchni i mówi:
- Zlew ju¿ przetka³em, przyjdê jutro naprawiæ kuchenkê.
¯ona odpowiada: - Dobrze proszê Pana.
Trzeci kochanek stoi w pokoju w tej zbroi, widzi ca³± sytuacjê, wychodz±cych kochanków i my¶li co tu zrobiæ. W pewnym momencie zaczyna i¶æ w tej zbroi i pyta siê Pana Domu:
- Przepraszam, którêdy na Grunwald?
20 czerwca 2013, 18:08 [cytuj]
Ko³o dwóch milicjantów z psem zatrzymuje siê przechodzeñ i zagl±da psu pod brzuch.
- Co robicie, obywatelu? - pyta milicjant.
- Ano, chcia³em zobaczyæ, czy mia³ racje ten, co powiedzia³, ¿e na rogu stoi pies z dwoma kutasami!
Ko³o dwóch milicjantów z psem zatrzymuje siê przechodzeñ i zagl±da psu pod brzuch.
- Co robicie, obywatelu? - pyta milicjant.
- Ano, chcia³em zobaczyæ, czy mia³ racje ten, co powiedzia³, ¿e na rogu stoi pies z dwoma kutasami!
20 czerwca 2013, 18:18 [cytuj]
Dlaczego Święty Mikołaj jest taki wesoły?
- Bo ma adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek.

- Co robi blondynka z zamkniętymi oczami przed lustrem?
- Patrzy jak śpi.

- Tato słyszałem, że wódka podrożała. Czy to oznacza, że
teraz będziesz mniej pił?
- Nie, to oznacza, że teraz ty będziesz mniej jadł
Dlaczego Święty Mikołaj jest taki wesoły?
- Bo ma adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek.

- Co robi blondynka z zamkniętymi oczami przed lustrem?
- Patrzy jak śpi.

- Tato słyszałem, że wódka podrożała. Czy to oznacza, że
teraz będziesz mniej pił?
- Nie, to oznacza, że teraz ty będziesz mniej jadł
20 czerwca 2013, 19:02 [cytuj]
Nauczycielka pyta siê klasy:
- Dzieci kto w waszej rodzinie jest najstarszy?
- U mnie dziadek
- W mojej rodzinie babcia
- Pra-pra-pra-pra babcia
- To niemo¿liwe!
- Dla-dla-dla-czego?

Hahahahaha :mrgreen:
Nauczycielka pyta siê klasy:
- Dzieci kto w waszej rodzinie jest najstarszy?
- U mnie dziadek
- W mojej rodzinie babcia
- Pra-pra-pra-pra babcia
- To niemo¿liwe!
- Dla-dla-dla-czego?

Hahahahaha :mrgreen:
20 czerwca 2013, 20:49 [cytuj]
ahhahaha padlem :lol:
ahhahaha padlem :lol:
21 czerwca 2013, 09:21 [cytuj]
Ojciec wychodz±c rano do pracy zwraca siê do syna:
- Trzymaj siê synek!
- A ja? - odzywa siê z kuchni ¿ona.
- A Ty siê kurwa nie puszczaj.
Ojciec wychodz±c rano do pracy zwraca siê do syna:
- Trzymaj siê synek!
- A ja? - odzywa siê z kuchni ¿ona.
- A Ty siê kurwa nie puszczaj.
22 czerwca 2013, 00:18 [cytuj]
Ach studia, codzienne imprezy, piêkne dziewczyny i zero nauki. To by³o najlepsze pó³ roku mojego ¿ycia.
Ach studia, codzienne imprezy, piêkne dziewczyny i zero nauki. To by³o najlepsze pó³ roku mojego ¿ycia.
22 czerwca 2013, 13:30 [cytuj]
- DLACZEGO SEKS ANALNY JEST PODOBNY DO SZPINAKU?
- Jeśli jesteś zmuszany do niego w dzieciństwie nie lubisz go kiedy dorośniesz.
- DLACZEGO SEKS ANALNY JEST PODOBNY DO SZPINAKU?
- Jeśli jesteś zmuszany do niego w dzieciństwie nie lubisz go kiedy dorośniesz.
22 czerwca 2013, 19:22 [cytuj]
Pani od Biologii pyta Kazia:
- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.


Dlaczego kobiety są głupie?
A kto normalny bierze kutasa do gęby?
Pani od Biologii pyta Kazia:
- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.


Dlaczego kobiety są głupie?
A kto normalny bierze kutasa do gęby?
22 czerwca 2013, 22:28 [cytuj]
Jeste¶my po ¶lubie Roberta Lewandowskiego. Noc po¶lubna zapewne w Niemczech. W Polsce Lewy by nie trafi³.
Jeste¶my po ¶lubie Roberta Lewandowskiego. Noc po¶lubna zapewne w Niemczech. W Polsce Lewy by nie trafi³.
22 czerwca 2013, 23:31 [cytuj]
Kierowca TIR'a z wysokim ładunkiem utknął pod niskim wiaduktem. W pewnym momencie podjeżdża policja. Policjant wychodzi i się pyta kierowcy:
- Co utknął pan?
- Nie k***a most wiozłem i paliwa zabrakło!
Kierowca TIR'a z wysokim ładunkiem utknął pod niskim wiaduktem. W pewnym momencie podjeżdża policja. Policjant wychodzi i się pyta kierowcy:
- Co utknął pan?
- Nie k***a most wiozłem i paliwa zabrakło!
22 czerwca 2013, 23:39 [cytuj]
Japońska marka rowerów?
-Samarama.

Toaleta po francusku?
- Lał na mur.
Japońska marka rowerów?
-Samarama.

Toaleta po francusku?
- Lał na mur.
23 czerwca 2013, 00:02 [cytuj]
Dlaczego tak mało gwałtów, których dokonują muzułmanie, jest zgłaszanych?
-Bo kozy nie potrafią mówić.

Co dostaje górnik po śmierci?
-Dwa dni urlopu i znowu pod ziemie.

Co robi Polski kibic, gdy Polska zdobędzie mistrzostwo świata?
-Wyłącza konsolę i idzie spać.

Jakie zwierzę jest najlepszym szpiegiem?
Śledź
Dlaczego tak mało gwałtów, których dokonują muzułmanie, jest zgłaszanych?
-Bo kozy nie potrafią mówić.

Co dostaje górnik po śmierci?
-Dwa dni urlopu i znowu pod ziemie.

Co robi Polski kibic, gdy Polska zdobędzie mistrzostwo świata?
-Wyłącza konsolę i idzie spać.

Jakie zwierzę jest najlepszym szpiegiem?
Śledź
23 czerwca 2013, 00:29 [cytuj]
Wchodzi blondynka do windy, gdzie spotyka mężczyznę, który pyta:
- Na drugie?
Wchodzi blondynka do windy, gdzie spotyka mężczyznę, który pyta:
- Na drugie?
23 czerwca 2013, 00:48 [cytuj]
-schabowy
(musiałem was potrzymać w niepewności[wcale nie dlatego że mi się źle wkleiło])
-schabowy
(musiałem was potrzymać w niepewności[wcale nie dlatego że mi się źle wkleiło])
23 czerwca 2013, 13:15 [cytuj]
Przychodzi baba w ciąży do lekarza.
- Coś pani dolega?
- A tak sobie zaszłam...

Rozmawia blondynka ze swoją przyjaciółką i mówi:
- Wiesz co?
Brunetka na to:
- No co?
- Mam w internecie cichego wielbiciela.
- Ale jakie ma ładne imię...
- Jakie? - Pyta się brunetka.
- Zawsze podpisuje się "SPAM"
Przychodzi baba w ciąży do lekarza.
- Coś pani dolega?
- A tak sobie zaszłam...

Rozmawia blondynka ze swoją przyjaciółką i mówi:
- Wiesz co?
Brunetka na to:
- No co?
- Mam w internecie cichego wielbiciela.
- Ale jakie ma ładne imię...
- Jakie? - Pyta się brunetka.
- Zawsze podpisuje się "SPAM"
24 czerwca 2013, 14:55 [cytuj]
Przychodzi gej do lekarza.
- Panie Doktorze, mam problem... odczuwam ogromny ból w odbycie.
- O nie. By³e¶ tu ostatni raz i ja wiem co to by³ za problem. Won mi st±d!
- Ale panie doktorze... naprawdê mnie boli.
- Kolejny raz siê nie nabiorê.
- Ale panie doktorze... to mnie bardzo, ale to bardzo boli...
Lekarz pomy¶la³, ¿e da mu kolejn± szansê. Wk³ada rêkê w odbyt pacjenta, maca i maca, nagle co¶ wymaca³.
- Aha! Ja siê nie dziwiê, ¿e pana bola³ odbyt, skoro mia³ pan w nim ró¿ê!
- To dla pana, panie doktorze.Co robi siê cerkwi, kiedy jest zbyt duszno?
Szuka w³a¶ciwej ikony, klika dwa razy, po czym otwiera siê okno.
Przychodzi gej do lekarza.
- Panie Doktorze, mam problem... odczuwam ogromny ból w odbycie.
- O nie. By³e¶ tu ostatni raz i ja wiem co to by³ za problem. Won mi st±d!
- Ale panie doktorze... naprawdê mnie boli.
- Kolejny raz siê nie nabiorê.
- Ale panie doktorze... to mnie bardzo, ale to bardzo boli...
Lekarz pomy¶la³, ¿e da mu kolejn± szansê. Wk³ada rêkê w odbyt pacjenta, maca i maca, nagle co¶ wymaca³.
- Aha! Ja siê nie dziwiê, ¿e pana bola³ odbyt, skoro mia³ pan w nim ró¿ê!
- To dla pana, panie doktorze.Co robi siê cerkwi, kiedy jest zbyt duszno?
Szuka w³a¶ciwej ikony, klika dwa razy, po czym otwiera siê okno.
24 czerwca 2013, 21:48 [cytuj]
Matka pakuje syna na wycieczkę:
- Zapakowałam ci chleb, masło i kilogram gwoździ.
- Po co?
- Jak to po co? Posmarujesz chleb masłem i zjesz.
- A gwoździe!?
- Tu są. Przecież spakowałam.
Matka pakuje syna na wycieczkę:
- Zapakowałam ci chleb, masło i kilogram gwoździ.
- Po co?
- Jak to po co? Posmarujesz chleb masłem i zjesz.
- A gwoździe!?
- Tu są. Przecież spakowałam.
|<  <<  <  7  8  9  10  11    >  >>  >|
tabela ligowa
Drużyna M Z R P PKT
1. Bayern Monachium 9 7 1 1 22
2. RB Lipsk 9 6 2 1 20
3. Bayer 04 Leverkusen 9 5 4 0 19
4. Borussia Dortmund 9 6 0 3 18
5. VfL Wolfsburg 9 4 5 0 17
6. Union Berlin 9 4 4 1 16
7. Borussia Mönchengladbach 9 4 3 2 15
cała tabela
ranking typerów
Użytkownik Punkty
1. arturborussen 138
2. DSTmazur 135
3. angor18 132
4. legmg04 132
5. Michael_BvB 129
6. RickenZMazowsza 129
7. geniu 129
cała tabela

shoutbox

fanatyk88
fanatyk88 41 minut temu

Obejrzałem właśnie na Eleven dokument "Pierwszy tytuł Kloppa". Ehh łza się w oku kręci...

Le0n
Le0n 3 godzin temu

Dopiero teraz ochłonąłem i odważyłem się zajrzeć na stronę. Tiki taka nam nie służy. Kolonia zagrała konsekwentnie. Wiedzieli, że z gry nie wiele mogą osiągnąć, więc zagrali na stałe fragmenty. Wiadomo nie od dziś, że to nasza bolączka bo też i Burki woli grać na linii niż wyjść do dośrodkowania. Od tyle. Lazio zresztą też przegrało, więc czekamy na środę.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Mecze z RB, Leverkusen i Werderem dopiero przed nami, z nimi między innymi się Bosz potknął.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Meczy* ale fakt, Lucjusz się w Dortmundzie strasznie męczy :) (i mnie)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

To było po 15 kolejkach, Lucjusz ma szansę być "lepszy" od Bosza w tym sezonie, przypomnę: póki co 1/3 męczy w tytę.

Pawelinho
Pawelinho 6 godzin temu

im dalej w las tym było gorzej.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

6 zwycięstw, 5 porażek, 4 remisy (analizowałem sama bundesliga)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Czy tych porażek za Bosza było kilkanaście, chyba muszę się nie zgodzić...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 19:30

nom dokładnie niestety

fanatyk88
fanatyk88 Wczoraj, 19:29

No i co gorsza, jak już z zespołu odejdą Haaland i Sancho to czeka nas kolejna "przebudowa" i zapewne następne "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:20

Dargos problem w tym, że od 8 lat są to tylko "przejściowe sezony" w wykonaniu BVB.

Dargos
Dargos Wczoraj, 18:10

Oczywiście ta decyzja musiała być spóźniona na kilka miesięcy, ale seria kilkunastu porażek z rzędu musiała skończyć się jego zwolnieniem. Pewnie wiele łez się polało ze strony Watzke jak musiał mu wypłacić odprawę, ale jak czeka i zwleka się z poszukiwaniem trenera przez kilka miesięcy to potem mamy nirkończące się "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:05

Na pewno więcej niż Bosz.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 18:01

A Lucjusz ile ma planów??? :D

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 17:37

Alex139 To była najlepsza decyzja jaką wtedy mógł podjąć Watzke & Zorc. Swoją drogą to był trenerem, który miał tylko sławny plan "A" bez jakichkolwiek alternatywy. Favre jest jaki jest, ale holender był jeszcze gorszym wyborem. Bo jak dobrze pamiętam to jak wypadł Piszczek to on się kompletnie pogubił. Nigdy więcej holenderskiej myśli szkoleniowej przynajmniej na razie.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 16:53

CzarnoŻółtyKot Co nie zmienia faktu, że oni jego kupili po to, żeby strzelał bramki, a jak narazie to Giroud który wejdzie na 15-20 minut ratuje im mecze. Nie po to wydali 50mln, żeby Werner od czasu do czasu asystę zaliczył bo to to i Morata potrafił, no i też nie przesadzajmy, że w Chelsea jest jakaś niewiadomo jaka konkurencja w ofensywie, owszem ona jest, ale tak naprawdę tam każdy dopiero co przebija się do składu i walczy o skład, także tam skład jest bardzo płynny, to nie LFC, City, gdzie Sane musiał zmienić klub żeby grać, dwóch zawodników którzy byli faktycznie nie do ruszenia z pierwszej jedenastki Chelsea zmienili ligę, z obecnego składu Chelsea jedynie strata Kante mogłaby zaboleć, reszta składu w chwili pisania tego komentarza szuka formy. Już w tym ostatnim meczu w LM było widać, że spotkanie zostało bardziej przepchane na farcie, niż wygrane z przekonaniem.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:31

Bosza*

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:30

Z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy aby zwolnienie Noszą było dobra decyzją...

CzarnoŻółtyKot
CzarnoŻółtyKot Wczoraj, 15:03

gentoofan Werner w Londynie jest tylko jednym z wielu i póki co może tylko pomarzyć o byciu centralną postacią jak to miało miejsce w red bullu stąd liczba jego bramek jest zdecydowanie mniejsza niż przedtem.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:51

Zamiast Niemców użyte zostało słowo "mężczyźni". Ot nowoczesna zachodnioeuropejska cenzura niewygodnej dla pewnego kraju historii.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:36

gentoofan u nich nawet słowo nazista nie może być użyte w kontekście skazanych Niemców w procesie norymberskim, oj widać historia boli. Swoją drogą swego czasu zakazy był serial komediowi Allo, allo, który wg mnie jest świetny mimo upływu lat wciąż jest aktualny w swoim angielskim poczuciu humoru.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:27

Dzisiaj Werner będzie miał pierwszy poważny test w Anglii, oglądam mecze Chelsea, i ostatnie mecze kiepsko było u niego ze skutecznością.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:19

Armandzio Wiadomo że historia wiecznie żywa, i w jakimś tam stopniu dotyczy wszystkich aspektów życia, nie bez powodu np do dziś dnia Niemcy są jedynym krajem w europie, w którym gry z serii wolfenstein są ocenzurowane. Więc jak ktoś mocno żyje historią, i tym co było kiedyś, to wiadomo że BVB i Schalke nigdy się nie polubią. tak samo jak Arsenal i Tottenham ale to właśnie dzięki takim konfliktom klubowym, finalnie cały tort zgarnia ktoś inny, na zasadzie dwóch się bije, trzeci korzysta.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 14:00

szczerze mowiac to wiadomo ze takie zwyciestwo to mozna by bylo swietowac i delektowac sie nim przez dlugi czas(szczegolnie ze mam sasiada fana tego klubiku),ale widok ich w 2 Bundeslidze mysle ze bylby jeszcze piekniejszy,a nie mam "sentymentow" juz do tych derbow i tego klubu,bo pytajac kazdego ich fana albo conajmniej 95% nie plakaloby widzac Borussie w 2 BL

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:56

Armandzio Nie chcesz ich golić w derbach po 8-0 jak Bayern HSV? teraz jak nie mają kasy, wszystkich najlepszych oddają za bezcen, będzie to dużo łatwiejsze.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 13:50

ja tam zycze temu niebieskiemu scierwu zeby spadli

staraerakloppa
staraerakloppa Wczoraj, 13:46

nie ma takiej opcji ,ze schalke spadnie , mogą przegrywać całą runde ale pewnie w kolejnej się odbudują i cudem utrzymają , ta sama sytuacja co z Werderem bedzie

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:43

Jak to napisał kiedyś Dargos, w BVB trzeba liczyć na fart albo pomoc bożą.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:30

Alex139 Ale widzisz klub który faktycznie byłby równorzędnym rywalem dla Bayernu tak jak przez lata barca dla realu i na odwrót, nie liczyłby 'na siłę' na słabszą dyspozycje silniejszego rywala jak w sezonie 10/11 tylko drużyna z odpowiednią mentalnością sama potrafiłaby 'gonić króliczka' tak jak to było w sezonie 11/12, licząc na masowe potknięcia największego rywala pokazuje to postawę i mentalność drużyny, bardziej liczenie na to, że wygra się na farcie dzięki potknięciom silniejszego rywala niż własną siłą i najgorsze, że ta mentalność przechodzi też na kibiców, kibice BVB powoli wszczepiają w siebie mentalność arsenalu z tą różnicą, że tam właściciel klubu, nie mydli nikomu oczu, i otwarcie mówi, że zależy jemu na zarabianiu kasy a nie na sukcesach sportowych.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 13:14

A może Ci co jeszcze coś grają, zbuntują się jak świnie rok temu, przegrają 5-6 razy z rzędu i w końcu spełni się moje marzenie... :)

statystyki

Użytkownicy online:
Gości online: 36
Zarejestrowanych użytkowników: 8939
Ostatnio zarejestrowany: terane09

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem