Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Forum dyskusyjne

|<  <<  <  9  10  11  12  13    >  >|
Forum dyskusyjne » Hyde Park » Suchary
5 listopada 2013, 17:43 [cytuj]
-Czego hodowcą jest Philip?
-Lahm
-Czego hodowcą jest Philip?
-Lahm
12 grudnia 2013, 21:41 [cytuj]
Marit Bjoergen spodziewa się dziecka... Teresy Johaug.
Marit Bjoergen spodziewa się dziecka... Teresy Johaug.
12 grudnia 2013, 21:48 [cytuj]
Suche jak stopy Mojżesza :d
Suche jak stopy Mojżesza :d
1 stycznia 2014, 22:52 [cytuj]
https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1513247_678232228883765_412242050_n.jpg" alt="https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1513247_678232228883765_412242050_n.jpg" width="98%">
[img]https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1513247_678232228883765_412242050_n.jpg[/img]
7 stycznia 2014, 19:48 [cytuj]
[quote]Dyskoteka w Wo³ominie. Facet przy wej¶ciu, ochroniarz go pyta:
- Ma pan pistolet?
- Nie mam.
- A mo¿e siekierê?
- Nie mam.
- Nó¿?
- Nie.
- A kastet?
- Nie.
Ochroniarz rozbija butelkê po piwie, podaje facetowi tulipana:
- Ja pierdolê, to niech pan chocia¿ to we¼mie.[/quote]
18 stycznia 2014, 14:06 [cytuj]
Dzi¶ widzia³em, jak jaka¶ kobieta bieg³a do autobusu, potknê³a siê i upad³a prosto w wielk± ka³u¿ê. Podchodzê i pytam:
- My¶li pani, ¿e wp³aw bêdzie szybciej?
Dzi¶ widzia³em, jak jaka¶ kobieta bieg³a do autobusu, potknê³a siê i upad³a prosto w wielk± ka³u¿ê. Podchodzê i pytam:
- My¶li pani, ¿e wp³aw bêdzie szybciej?
20 stycznia 2014, 19:40 [cytuj]
Wchodzi Gepetto do pokoju a tam Pinokio dłubie sobie dłutem w kroczu. Gepetto krzyczy:
Pinokio, nie rób sobie jaj!
Wchodzi Gepetto do pokoju a tam Pinokio dłubie sobie dłutem w kroczu. Gepetto krzyczy:
Pinokio, nie rób sobie jaj!
22 stycznia 2014, 00:15 [cytuj]
Jak powiedzieć "Zatrzymaj się i chwal ucho Moniki"?

Stanisław Moniuszko
Jak powiedzieć "Zatrzymaj się i chwal ucho Moniki"?

Stanisław Moniuszko
22 stycznia 2014, 00:24 [cytuj]
:lol: :cry: kto to wymysla.. Boze :D
:lol: :cry: kto to wymysla.. Boze :D
22 stycznia 2014, 00:30 [cytuj]
Jakiś gościu pod pseudonimem "Wanda Berger" napisał książkę "Nad wodą wielką i cystą", która zawiera 666 sucharów jego autorstwa. :-D

Przykładowe:
Jakie pianina to fajne chlopaki? Klawesyny
Co robi facet bez rak w lumpeksie? Przebiera nogami
Co robi saper w banku? Kontaminuje
Jakie miasto stawia wesoły opór? Radom
Jakiś gościu pod pseudonimem "Wanda Berger" napisał książkę "Nad wodą wielką i cystą", która zawiera 666 sucharów jego autorstwa. :-D

Przykładowe:
Jakie pianina to fajne chlopaki? Klawesyny
Co robi facet bez rak w lumpeksie? Przebiera nogami
Co robi saper w banku? Kontaminuje
Jakie miasto stawia wesoły opór? Radom
29 stycznia 2014, 18:18 [cytuj]
[quote]Nastoletni amisz pojecha³ z ojcem do centrum handlowego. Wnêtrze galerii kompletnie ich zaskakuje. Wszystko jest wspania³e i l¶ni±ce, ale najwiêksze wra¿enie robi± na nich dwie srebrne ¶ciany, które to otwieraj± siê i zamykaj±. Syn pyta:
- Co to jest, tato?
Ojciec, jako ¿e nigdy wcze¶niej nie widzia³ windy, nie jest w stanie odpowiedzieæ:
- Diabli wiedz±...
Kiedy tak zachwycaj± siê tym niezwyk³ym widokiem, podje¿d¿a kobieta na wózku inwalidzkim, naciska przycisk, srebrne ¶ciany natychmiast siê otwieraj±, kobieta wje¿d¿a do ¶rodka, a ¶ciany zamykaj± siê za ni±. Po chwili srebrne ¶ciany znowu siê otwieraj±, a ze ¶rodka wy³ania siê piêkna 20-letnia blondyna... Ojciec, nie spuszczaj±c z niej wzroku krzyczy do syna:
- Biegnij po matkê!!![/quote]
31 stycznia 2014, 21:52 [cytuj]
Idzie zima, trzeba kupić drewna za 30 milionów.
Idzie zima, trzeba kupić drewna za 30 milionów.
4 lutego 2014, 12:12 [cytuj]
Pare klasykow:
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131231125831.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131231125831.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131228235644.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131228235644.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131219225946.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131219225946.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131216213346.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131216213346.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131020230627.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131020230627.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130807222439.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130807222439.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130806155158.JPG" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130806155158.JPG" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130703182510.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130703182510.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130212123252.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130212123252.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130201153114.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130201153114.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130122162627.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130122162627.jpg" width="98%">
http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130121215946.jpg" alt="http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130121215946.jpg" width="98%">
Pare klasykow:
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131231125831.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131228235644.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131219225946.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131216213346.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20131020230627.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130807222439.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130806155158.JPG[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130703182510.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130212123252.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130201153114.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130122162627.jpg[/img]
[img]http://kawaly.repostuj.pl/img/upload/20130121215946.jpg[/img]
5 lutego 2014, 21:42 [cytuj]
Przychodzi syn do ojca i mówi:
- Tato, zakocha³em siê! Umówi³em siê na randkê ze ¶wietn± dziewczyn±!
- To ¶wietnie, synu. Kim ona jest? -Odpowiedzia³ ojciec.
- To Sandra, córka s±siadów.
- Muszê ci co¶ powiedzieæ, ale obiecaj, ¿e nie powiesz mamie! Sandra jest twoj± siostr±.
Ch³opak oczywi¶cie siê wycofa³. Po kilku miesi±cach poszed³ do ojca:
- Tato, znowu siê zakocha³em, a ona jest jeszcze ³adniejsza!
- To ¶wietnie, synu. Kim ona jest?
- To Asia. Córka s±siada .
- Och... Ona te¿ jest twoj± siostr±.
Sytuacja powtórzy³a siê kilka razy, syn wkurzy³ siê
na ojca i pobieg³ do matki.
- Mamo, jestem taki z³y na ojca!
Zakocha³em siê w sze¶ciu dziewczynach, ale nie mog³em siê z nimi umawiaæ, bo tata jest ojcem ich wszystkich!
Matka przytuli³a go i powiedzia³a:
"Kochany, mo¿esz umawiaæ siê z kim tylko zechcesz. Nie musisz go s³uchaæ, nie jest twoim ojcem."
Przychodzi syn do ojca i mówi:
- Tato, zakocha³em siê! Umówi³em siê na randkê ze ¶wietn± dziewczyn±!
- To ¶wietnie, synu. Kim ona jest? -Odpowiedzia³ ojciec.
- To Sandra, córka s±siadów.
- Muszê ci co¶ powiedzieæ, ale obiecaj, ¿e nie powiesz mamie! Sandra jest twoj± siostr±.
Ch³opak oczywi¶cie siê wycofa³. Po kilku miesi±cach poszed³ do ojca:
- Tato, znowu siê zakocha³em, a ona jest jeszcze ³adniejsza!
- To ¶wietnie, synu. Kim ona jest?
- To Asia. Córka s±siada .
- Och... Ona te¿ jest twoj± siostr±.
Sytuacja powtórzy³a siê kilka razy, syn wkurzy³ siê
na ojca i pobieg³ do matki.
- Mamo, jestem taki z³y na ojca!
Zakocha³em siê w sze¶ciu dziewczynach, ale nie mog³em siê z nimi umawiaæ, bo tata jest ojcem ich wszystkich!
Matka przytuli³a go i powiedzia³a:
"Kochany, mo¿esz umawiaæ siê z kim tylko zechcesz. Nie musisz go s³uchaæ, nie jest twoim ojcem."
15 lutego 2014, 21:33 [cytuj]
Wchodzi Stoch do sklepu: - chleb poprosze - 2 złote
Wchodzi Stoch do sklepu: - chleb poprosze - 2 złote
15 lutego 2014, 21:52 [cytuj]
Polska jest bogata, ma 4 golda.
Polska jest bogata, ma 4 golda.
17 lutego 2014, 22:42 [cytuj]
Jedzie m±¿ z ¿on± drog± i mijaj± panienki zarabiaj±ce na chleb. ¯ona zastanawia siê i mówi,
- a mo¿e ja te¿ mog³abym tak stan±æ
Stanê³a ¿ona przy drodze, a m±¿ czeka na ni± w samochodzie. Po chwili przybiega do niego ¿ona i pyta
- ile mam braæ za numerek,
-100 z³otych.
Posz³a, czeka przystan±³ tir, kierowca mówi ¿e ma 70 z³otych, wiêc ¿ona posz³a siê skonsultowaæ z mê¿em, co ma zrobiæ.
- za te pieni±dze to mo¿esz tylko do buzi.
Tirowiec rozebra³ siê, i ods³oni³ naprawdê piêkny widok. ¯ona patrzy, podziwia, biegnie do mê¿a i mówi
- Kochanie.. po¿ycz 30 z³otych :->
Jedzie m±¿ z ¿on± drog± i mijaj± panienki zarabiaj±ce na chleb. ¯ona zastanawia siê i mówi,
- a mo¿e ja te¿ mog³abym tak stan±æ
Stanê³a ¿ona przy drodze, a m±¿ czeka na ni± w samochodzie. Po chwili przybiega do niego ¿ona i pyta
- ile mam braæ za numerek,
-100 z³otych.
Posz³a, czeka przystan±³ tir, kierowca mówi ¿e ma 70 z³otych, wiêc ¿ona posz³a siê skonsultowaæ z mê¿em, co ma zrobiæ.
- za te pieni±dze to mo¿esz tylko do buzi.
Tirowiec rozebra³ siê, i ods³oni³ naprawdê piêkny widok. ¯ona patrzy, podziwia, biegnie do mê¿a i mówi
- Kochanie.. po¿ycz 30 z³otych :->
18 lutego 2014, 17:10 [cytuj]
Jednostka wojskowa na pustyni, przyje¿d¿a genera³ i pyta ¿o³nierzy:
-Macie jedzenie?
-Mamy!
-Macie alkohol?
-Mamy!
-A jak u was jest z seksem
- Mamy wielb³±da!
Trochê siê zdziwi³ genera³, ale nic. Wróci³ do domu, mija tydzieñ, a jego dalej nurtuje ten wielb³±d. Postanowi³ wróciæ wiêc do jednostki.
Znów ta sama seria pytañ. Odpowiedzi te same. Genera³ mówi:
-Zaprowad¼cie mnie do niego.
Otworzy³ budynek z wielb³±dem, genera³ patrzy i prosi by go zostawili na 20 minut.
Min±³ czas. Genera³ wychodzi uradowany. Zapina rozporek i mówi:
-Fajny ten wielb³±d ale ma trochê dupkê krzyw±!
Na to jeden z ¿o³nierzy:
-Krzyw± mo¿e i ma, ale przynajmniej do burdelu nas wozi panie generale!
Jednostka wojskowa na pustyni, przyje¿d¿a genera³ i pyta ¿o³nierzy:
-Macie jedzenie?
-Mamy!
-Macie alkohol?
-Mamy!
-A jak u was jest z seksem
- Mamy wielb³±da!
Trochê siê zdziwi³ genera³, ale nic. Wróci³ do domu, mija tydzieñ, a jego dalej nurtuje ten wielb³±d. Postanowi³ wróciæ wiêc do jednostki.
Znów ta sama seria pytañ. Odpowiedzi te same. Genera³ mówi:
-Zaprowad¼cie mnie do niego.
Otworzy³ budynek z wielb³±dem, genera³ patrzy i prosi by go zostawili na 20 minut.
Min±³ czas. Genera³ wychodzi uradowany. Zapina rozporek i mówi:
-Fajny ten wielb³±d ale ma trochê dupkê krzyw±!
Na to jeden z ¿o³nierzy:
-Krzyw± mo¿e i ma, ale przynajmniej do burdelu nas wozi panie generale!
21 lutego 2014, 22:26 [cytuj]
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/5704913_700b_v1.jpg" alt="http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/5704913_700b_v1.jpg" width="98%">
[img]http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/5704913_700b_v1.jpg[/img]
21 lutego 2014, 22:28 [cytuj]
Prosze o tlumaczenie. :) co prawda to nie temat o transferach ale masz przetlumaczyc :->
Prosze o tlumaczenie. :) co prawda to nie temat o transferach ale masz przetlumaczyc :->
|<  <<  <  9  10  11  12  13    >  >|
tabela ligowa
Drużyna M Z R P PKT
1. Bayern Monachium 9 7 1 1 22
2. RB Lipsk 9 6 2 1 20
3. Bayer 04 Leverkusen 9 5 4 0 19
4. Borussia Dortmund 9 6 0 3 18
5. VfL Wolfsburg 9 4 5 0 17
6. Union Berlin 9 4 4 1 16
7. Borussia Mönchengladbach 9 4 3 2 15
cała tabela
ranking typerów
Użytkownik Punkty
1. arturborussen 138
2. DSTmazur 135
3. angor18 132
4. legmg04 132
5. Michael_BvB 129
6. RickenZMazowsza 129
7. geniu 129
cała tabela

shoutbox

fanatyk88
fanatyk88 39 minut temu

Obejrzałem właśnie na Eleven dokument "Pierwszy tytuł Kloppa". Ehh łza się w oku kręci...

Le0n
Le0n 3 godzin temu

Dopiero teraz ochłonąłem i odważyłem się zajrzeć na stronę. Tiki taka nam nie służy. Kolonia zagrała konsekwentnie. Wiedzieli, że z gry nie wiele mogą osiągnąć, więc zagrali na stałe fragmenty. Wiadomo nie od dziś, że to nasza bolączka bo też i Burki woli grać na linii niż wyjść do dośrodkowania. Od tyle. Lazio zresztą też przegrało, więc czekamy na środę.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Mecze z RB, Leverkusen i Werderem dopiero przed nami, z nimi między innymi się Bosz potknął.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Meczy* ale fakt, Lucjusz się w Dortmundzie strasznie męczy :) (i mnie)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

To było po 15 kolejkach, Lucjusz ma szansę być "lepszy" od Bosza w tym sezonie, przypomnę: póki co 1/3 męczy w tytę.

Pawelinho
Pawelinho 6 godzin temu

im dalej w las tym było gorzej.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

6 zwycięstw, 5 porażek, 4 remisy (analizowałem sama bundesliga)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Czy tych porażek za Bosza było kilkanaście, chyba muszę się nie zgodzić...

Pawelinho
Pawelinho 6 godzin temu

nom dokładnie niestety

fanatyk88
fanatyk88 Wczoraj, 19:29

No i co gorsza, jak już z zespołu odejdą Haaland i Sancho to czeka nas kolejna "przebudowa" i zapewne następne "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:20

Dargos problem w tym, że od 8 lat są to tylko "przejściowe sezony" w wykonaniu BVB.

Dargos
Dargos Wczoraj, 18:10

Oczywiście ta decyzja musiała być spóźniona na kilka miesięcy, ale seria kilkunastu porażek z rzędu musiała skończyć się jego zwolnieniem. Pewnie wiele łez się polało ze strony Watzke jak musiał mu wypłacić odprawę, ale jak czeka i zwleka się z poszukiwaniem trenera przez kilka miesięcy to potem mamy nirkończące się "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:05

Na pewno więcej niż Bosz.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 18:01

A Lucjusz ile ma planów??? :D

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 17:37

Alex139 To była najlepsza decyzja jaką wtedy mógł podjąć Watzke & Zorc. Swoją drogą to był trenerem, który miał tylko sławny plan "A" bez jakichkolwiek alternatywy. Favre jest jaki jest, ale holender był jeszcze gorszym wyborem. Bo jak dobrze pamiętam to jak wypadł Piszczek to on się kompletnie pogubił. Nigdy więcej holenderskiej myśli szkoleniowej przynajmniej na razie.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 16:53

CzarnoŻółtyKot Co nie zmienia faktu, że oni jego kupili po to, żeby strzelał bramki, a jak narazie to Giroud który wejdzie na 15-20 minut ratuje im mecze. Nie po to wydali 50mln, żeby Werner od czasu do czasu asystę zaliczył bo to to i Morata potrafił, no i też nie przesadzajmy, że w Chelsea jest jakaś niewiadomo jaka konkurencja w ofensywie, owszem ona jest, ale tak naprawdę tam każdy dopiero co przebija się do składu i walczy o skład, także tam skład jest bardzo płynny, to nie LFC, City, gdzie Sane musiał zmienić klub żeby grać, dwóch zawodników którzy byli faktycznie nie do ruszenia z pierwszej jedenastki Chelsea zmienili ligę, z obecnego składu Chelsea jedynie strata Kante mogłaby zaboleć, reszta składu w chwili pisania tego komentarza szuka formy. Już w tym ostatnim meczu w LM było widać, że spotkanie zostało bardziej przepchane na farcie, niż wygrane z przekonaniem.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:31

Bosza*

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:30

Z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy aby zwolnienie Noszą było dobra decyzją...

CzarnoŻółtyKot
CzarnoŻółtyKot Wczoraj, 15:03

gentoofan Werner w Londynie jest tylko jednym z wielu i póki co może tylko pomarzyć o byciu centralną postacią jak to miało miejsce w red bullu stąd liczba jego bramek jest zdecydowanie mniejsza niż przedtem.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:51

Zamiast Niemców użyte zostało słowo "mężczyźni". Ot nowoczesna zachodnioeuropejska cenzura niewygodnej dla pewnego kraju historii.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:36

gentoofan u nich nawet słowo nazista nie może być użyte w kontekście skazanych Niemców w procesie norymberskim, oj widać historia boli. Swoją drogą swego czasu zakazy był serial komediowi Allo, allo, który wg mnie jest świetny mimo upływu lat wciąż jest aktualny w swoim angielskim poczuciu humoru.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:27

Dzisiaj Werner będzie miał pierwszy poważny test w Anglii, oglądam mecze Chelsea, i ostatnie mecze kiepsko było u niego ze skutecznością.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:19

Armandzio Wiadomo że historia wiecznie żywa, i w jakimś tam stopniu dotyczy wszystkich aspektów życia, nie bez powodu np do dziś dnia Niemcy są jedynym krajem w europie, w którym gry z serii wolfenstein są ocenzurowane. Więc jak ktoś mocno żyje historią, i tym co było kiedyś, to wiadomo że BVB i Schalke nigdy się nie polubią. tak samo jak Arsenal i Tottenham ale to właśnie dzięki takim konfliktom klubowym, finalnie cały tort zgarnia ktoś inny, na zasadzie dwóch się bije, trzeci korzysta.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 14:00

szczerze mowiac to wiadomo ze takie zwyciestwo to mozna by bylo swietowac i delektowac sie nim przez dlugi czas(szczegolnie ze mam sasiada fana tego klubiku),ale widok ich w 2 Bundeslidze mysle ze bylby jeszcze piekniejszy,a nie mam "sentymentow" juz do tych derbow i tego klubu,bo pytajac kazdego ich fana albo conajmniej 95% nie plakaloby widzac Borussie w 2 BL

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:56

Armandzio Nie chcesz ich golić w derbach po 8-0 jak Bayern HSV? teraz jak nie mają kasy, wszystkich najlepszych oddają za bezcen, będzie to dużo łatwiejsze.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 13:50

ja tam zycze temu niebieskiemu scierwu zeby spadli

staraerakloppa
staraerakloppa Wczoraj, 13:46

nie ma takiej opcji ,ze schalke spadnie , mogą przegrywać całą runde ale pewnie w kolejnej się odbudują i cudem utrzymają , ta sama sytuacja co z Werderem bedzie

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:43

Jak to napisał kiedyś Dargos, w BVB trzeba liczyć na fart albo pomoc bożą.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:30

Alex139 Ale widzisz klub który faktycznie byłby równorzędnym rywalem dla Bayernu tak jak przez lata barca dla realu i na odwrót, nie liczyłby 'na siłę' na słabszą dyspozycje silniejszego rywala jak w sezonie 10/11 tylko drużyna z odpowiednią mentalnością sama potrafiłaby 'gonić króliczka' tak jak to było w sezonie 11/12, licząc na masowe potknięcia największego rywala pokazuje to postawę i mentalność drużyny, bardziej liczenie na to, że wygra się na farcie dzięki potknięciom silniejszego rywala niż własną siłą i najgorsze, że ta mentalność przechodzi też na kibiców, kibice BVB powoli wszczepiają w siebie mentalność arsenalu z tą różnicą, że tam właściciel klubu, nie mydli nikomu oczu, i otwarcie mówi, że zależy jemu na zarabianiu kasy a nie na sukcesach sportowych.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 13:14

A może Ci co jeszcze coś grają, zbuntują się jak świnie rok temu, przegrają 5-6 razy z rzędu i w końcu spełni się moje marzenie... :)

statystyki

Użytkownicy online:
Gości online: 40
Zarejestrowanych użytkowników: 8939
Ostatnio zarejestrowany: terane09

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem