Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Forum dyskusyjne

|<  <<  <  8  9  10  11  12    >  >|
Forum dyskusyjne » Hyde Park » Suchary
24 czerwca 2013, 22:05 [cytuj]
Wraca mąż z pracy, a żona w łóżku wstaje zaspana i mówi:
-Honolulu

Mąż siedzi w fotelu z papierosem w ręce przychodzi żona i mówi:
-Nepal

Mąż rozwiązuje krzyżówkę, przychodzi żona i pyta:
-Trudna?
a mąż na to:
-nie, Łotwa
Wraca mąż z pracy, a żona w łóżku wstaje zaspana i mówi:
-Honolulu

Mąż siedzi w fotelu z papierosem w ręce przychodzi żona i mówi:
-Nepal

Mąż rozwiązuje krzyżówkę, przychodzi żona i pyta:
-Trudna?
a mąż na to:
-nie, Łotwa
25 czerwca 2013, 12:38 [cytuj]
- Jak masz na imię?
- Roman
- A ja Zosia. Chcesz uprawiać wirtualny sex?
- Tak!
- Powoli się rozbieram i zaczynam tańczyć...
- Mmmm!
- Biorę w ręce swoje piersi... jak tam twój mały przyjaciel?
- Andrzej? A w porządku. Samochód se kupił. A czemu pytasz?
- Jak masz na imię?
- Roman
- A ja Zosia. Chcesz uprawiać wirtualny sex?
- Tak!
- Powoli się rozbieram i zaczynam tańczyć...
- Mmmm!
- Biorę w ręce swoje piersi... jak tam twój mały przyjaciel?
- Andrzej? A w porządku. Samochód se kupił. A czemu pytasz?
27 czerwca 2013, 15:52 [cytuj]
Coś dla studentów politechnik:
Przychodzi belka do lekarza:
- To był moment.
:-D
Coś dla studentów politechnik:
Przychodzi belka do lekarza:
- To był moment.
:-D
29 czerwca 2013, 20:02 [cytuj]
Jak nazywa się człowiek
-bez lewego ucha
-bez lewej ręki
-bez lewej nogi

ALL RIGHT


3 etapy z życia kobiety
1. pampers
2. always
3. corega tabs
Jak nazywa się człowiek
-bez lewego ucha
-bez lewej ręki
-bez lewej nogi

ALL RIGHT


3 etapy z życia kobiety
1. pampers
2. always
3. corega tabs
6 lipca 2013, 03:13 [cytuj]
Bóg przyjmuje umarłych. Nagle ktoś wbiega, rozgląda się i szybko wybiega. Sytuacja powtarza się kilka razy. Zdziwiony Bóg pyta Piotra:
- Kto to jest?
Św.Piotr odpowiada:
- To z reanimacji.
Bóg przyjmuje umarłych. Nagle ktoś wbiega, rozgląda się i szybko wybiega. Sytuacja powtarza się kilka razy. Zdziwiony Bóg pyta Piotra:
- Kto to jest?
Św.Piotr odpowiada:
- To z reanimacji.
11 lipca 2013, 19:00 [cytuj]
Wiecie kto wymyślił triathlon ?

Cyganie, z buta na basen a z powrotem rowerem..

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wiecie kto wymyślił triathlon ?

Cyganie, z buta na basen a z powrotem rowerem..

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
14 lipca 2013, 14:53 [cytuj]
"Mistrzowie biednego ¿artu" powiedział/a:
Ka¿da kobieta by³aby szczê¶liwa budz±c siê w swoje urodziny na ³o¿u pe³nym p³atków ró¿, z ¶niadaniem podanym do ³ó¿ka oraz sesj± pó³godzinnego seksu oralnego z rana. Ka¿da.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ale nieeee&#8230; moja matka nie&#8230;
14 lipca 2013, 21:32 [cytuj]
To już nawet nie jest suche, to jest po prostu głupie i niesmaczne ?
To już nawet nie jest suche, to jest po prostu głupie i niesmaczne ?
18 lipca 2013, 17:42 [cytuj]
Był sobie człowiek, który posiadał swoją własną fabrykę mięsną.
Jednak, że był już w podeszłym wieku postanowił przekazać interes swojemu jedynemu synowi.
Przyprowadził syna do fabryki i mówi:
- Synu widzisz tę maszynę? Do niej wkładasz barana i wychodzi parówka, rozumiesz?
- Nie - odpowiada syn.
Ojciec tłumaczy więc jeszcze raz:
- Maszyna, baran, parówka... rozumiesz?
- Nie - ponownie odpowiada syn.
Ojciec nie wytrzymuje, ale tłumaczy jeszcze raz:
- Tu masz maszynę, w nią wkładasz barana i wychodzi parówka... rozumiesz wreszcie?
- Nie tato, ale powiedz mi czy jest maszyna w którą się wkłada parówkę i wychodzi baran?
- Tak, twoja matka!
Był sobie człowiek, który posiadał swoją własną fabrykę mięsną.
Jednak, że był już w podeszłym wieku postanowił przekazać interes swojemu jedynemu synowi.
Przyprowadził syna do fabryki i mówi:
- Synu widzisz tę maszynę? Do niej wkładasz barana i wychodzi parówka, rozumiesz?
- Nie - odpowiada syn.
Ojciec tłumaczy więc jeszcze raz:
- Maszyna, baran, parówka... rozumiesz?
- Nie - ponownie odpowiada syn.
Ojciec nie wytrzymuje, ale tłumaczy jeszcze raz:
- Tu masz maszynę, w nią wkładasz barana i wychodzi parówka... rozumiesz wreszcie?
- Nie tato, ale powiedz mi czy jest maszyna w którą się wkłada parówkę i wychodzi baran?
- Tak, twoja matka!
18 lipca 2013, 18:06 [cytuj]
haha ;D wiem stare ale jak bylo to wygasze :-P
- Ile pompek zrobi Chińczyk w minutę?
- Pięć. Trzy do roweru i dwie do piłki.
haha ;D wiem stare ale jak bylo to wygasze :-P
- Ile pompek zrobi Chińczyk w minutę?
- Pięć. Trzy do roweru i dwie do piłki.
19 lipca 2013, 09:15 [cytuj]
- Dlaczego choinka nie jest głodna?
- Bo jodła.
- Dlaczego choinka nie jest głodna?
- Bo jodła.
12 sierpnia 2013, 12:05 [cytuj]
Rozmawia ze sob± dwóch informatyków, zaawansowanych u¿ytkowników Allegro:
- S³ysza³em, ¿e siê o¿eni³e¶.
- Tak, to prawda.
- A jaka jest w ³ó¿ku Twoja ¿ona?
- ¦wietna, polecam.
Rozmawia ze sob± dwóch informatyków, zaawansowanych u¿ytkowników Allegro:
- S³ysza³em, ¿e siê o¿eni³e¶.
- Tak, to prawda.
- A jaka jest w ³ó¿ku Twoja ¿ona?
- ¦wietna, polecam.
3 września 2013, 22:04 [cytuj]
Poszed³ ksi±dz na targ kupiæ co¶ do jedzenia, bo mia³ mieæ w parafii wizytacjê biskupa i biskup mia³ zostaæ na kolacjê.
Podszed³ do go¶cia z rybami i mówi:
- Oj, jaka piêkna, du¿a ryba!
Sprzedawca na to:
- Piêknego skurwiela z³apa³em, co?
Ksi±dz siê obruszy³:
- Panie, ja wszystko rozumiem - piêkna du¿a ryba, ale ¿eby zaraz przy ksiêdzu takie epitety wstyd!
Sprzedawca wyja¶nia:
- Ale proszê ksiêdza - skurwiel to jest nazwa tej ryby, tak samo jak p³otka, okoñ czy pstr±g.
- Aaa no to w porz±dku. Poproszê tego skurwiela. Przygotujê go na kolacjê z biskupem.
Przychodzi ksi±dz na parafiê pokazuje rybê siostrze zakonnej.
Zakonnica:
- O jaka piêkna du¿a ryba.
A ksi±dz na to:
- £adnego skurwiela kupi³em, co?
Zakonnica:
- Ale co ksi±dz - takie s³ownictwo?
A ksi±dz wyja¶nia, ¿e to ta ryba siê nazywa skurwiel - tak jak inne, p³oæ czy szczupak.
- Aaaa. to rozumiem.
Ksi±dz poleci³ zakonnicy ¿eby ta przygotowa³a skurwiela na kolacjê z biskupem.
Stoi zakonnica w kuchni, skrobie rybê a tu wchodzi kucharka.
- O jaka piêkna du¿a ryba - mówi kucharka.
Siostra na to:
- Piêkny skurwiel, prawda?
- Ale¿ co siostra? Nie poznajê! - obrusza siê kucharka.
A siostra, ¿e ta ryba siê nazywa skurwiel - tak jak inne siê nazywaj±, karp czy lin.
Siostra kaza³a przygotowaæ skurwiela na kolacjê z biskupem. Wieczorem przyje¿d¿a biskup, siada przy stole z ksiêdzem i zakonnic±. Kucharka wnosi g³ówne danie - rybê.
Ksi±dz biskup:
- Jaka piêkna, du¿a ryba!
Na to proboszcz:
To ja tego skurwiela znalaz³em i kupi³em.
Odzywa siê zakonnica:
- A ja tego skurwiela skroba³am.
Na to w³±cza siê kucharka:
- A ja tego skurwiela usma¿y³am i przyrz±dzi³am.
Ksi±dz biskup u¶miechn±³ siê, wyj±³ z torby litr wódki i mówi:
- Kurwa, widzê, ¿e tu sami swoi!
Poszed³ ksi±dz na targ kupiæ co¶ do jedzenia, bo mia³ mieæ w parafii wizytacjê biskupa i biskup mia³ zostaæ na kolacjê.
Podszed³ do go¶cia z rybami i mówi:
- Oj, jaka piêkna, du¿a ryba!
Sprzedawca na to:
- Piêknego skurwiela z³apa³em, co?
Ksi±dz siê obruszy³:
- Panie, ja wszystko rozumiem - piêkna du¿a ryba, ale ¿eby zaraz przy ksiêdzu takie epitety wstyd!
Sprzedawca wyja¶nia:
- Ale proszê ksiêdza - skurwiel to jest nazwa tej ryby, tak samo jak p³otka, okoñ czy pstr±g.
- Aaa no to w porz±dku. Poproszê tego skurwiela. Przygotujê go na kolacjê z biskupem.
Przychodzi ksi±dz na parafiê pokazuje rybê siostrze zakonnej.
Zakonnica:
- O jaka piêkna du¿a ryba.
A ksi±dz na to:
- £adnego skurwiela kupi³em, co?
Zakonnica:
- Ale co ksi±dz - takie s³ownictwo?
A ksi±dz wyja¶nia, ¿e to ta ryba siê nazywa skurwiel - tak jak inne, p³oæ czy szczupak.
- Aaaa. to rozumiem.
Ksi±dz poleci³ zakonnicy ¿eby ta przygotowa³a skurwiela na kolacjê z biskupem.
Stoi zakonnica w kuchni, skrobie rybê a tu wchodzi kucharka.
- O jaka piêkna du¿a ryba - mówi kucharka.
Siostra na to:
- Piêkny skurwiel, prawda?
- Ale¿ co siostra? Nie poznajê! - obrusza siê kucharka.
A siostra, ¿e ta ryba siê nazywa skurwiel - tak jak inne siê nazywaj±, karp czy lin.
Siostra kaza³a przygotowaæ skurwiela na kolacjê z biskupem. Wieczorem przyje¿d¿a biskup, siada przy stole z ksiêdzem i zakonnic±. Kucharka wnosi g³ówne danie - rybê.
Ksi±dz biskup:
- Jaka piêkna, du¿a ryba!
Na to proboszcz:
To ja tego skurwiela znalaz³em i kupi³em.
Odzywa siê zakonnica:
- A ja tego skurwiela skroba³am.
Na to w³±cza siê kucharka:
- A ja tego skurwiela usma¿y³am i przyrz±dzi³am.
Ksi±dz biskup u¶miechn±³ siê, wyj±³ z torby litr wódki i mówi:
- Kurwa, widzê, ¿e tu sami swoi!
22 września 2013, 00:12 [cytuj]
Nauczycielka mówi do uczniów:
- Niech wstaną ci, którzy uważają się za głupich.
Przez dłuższą chwilę nikt się nie podniósł. Nagle wstaje Jasiu. Nauczycielka z niedowierzaniem:
- Niemożliwe? Ty, Jasiu, uważasz, że jesteś głupi?
- Nie, ale zrobiło mi się przykro, że tylko pani stoi.
Nauczycielka mówi do uczniów:
- Niech wstaną ci, którzy uważają się za głupich.
Przez dłuższą chwilę nikt się nie podniósł. Nagle wstaje Jasiu. Nauczycielka z niedowierzaniem:
- Niemożliwe? Ty, Jasiu, uważasz, że jesteś głupi?
- Nie, ale zrobiło mi się przykro, że tylko pani stoi.
10 października 2013, 20:25 [cytuj]
Rosyjscy drwale przyjêli jako go¶ci amerykañskich naukowców, którzy obiecali im niesamowit± maszynê do ¶cinania drzew. Przyje¿d¿aj± i pokazuj±:
-T± pi³± zetniecie 500 drzew dziennie.
Rosjanie oczywi¶cie zdziwienie, beka, no ale okej, dawaj, wziêli j± na próbê. £apie za pi³ê pierwszy drwal i zapierdala, jedno drzewo, dziesi±te, piêædziesi±te, setne, zapierdala jak pojebany, dojecha³ do 450 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
Drugi za pi³ê z³apa³ weteran w¶ród drwali, wielki autorytet i zapierdala. Zapierdala jak nigdy w ¿yciu, jak pojebany od drzewa do drzewa. Jedno, dziesiêæ, sto, dwie¶cie. Zatrzyma³ siê na 470 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
No to trzeci wzi±³ pi³ê król królów w¶ród drwali, mistrz nad mistrze i zapierdala. Zakurwia jak z³y, nie ma czasu siê po dupie podrapaæ, ca³y czas zapierdala, ca³y czas tnie, lata od drzewa do drzewa, wytê¿a wszystkie si³y. Zatrzyma³ siê na 495 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
Parê dni pó¼niej wracaj± Amerykanie, Ruscy mówi±:
-495, i ni chuja wiêcej siê nie da.
-No jak to, przecie¿ u nas 500 drzew t± pi³± tn±, a wy nie mo¿ecie?
Ruscy w ¶miech:
-No poka¿cie jak niby 500 drzew tniecie, skoro my nie dajemy rady.
No to Amerykanin z³apa³ za pi³ê, odpala
-Wrooom, wrooooooooom, wrooooooooooooooooooooooooooooooo.
A Ruscy patrz± i:
-Czemu ona tak warczy?
Rosyjscy drwale przyjêli jako go¶ci amerykañskich naukowców, którzy obiecali im niesamowit± maszynê do ¶cinania drzew. Przyje¿d¿aj± i pokazuj±:
-T± pi³± zetniecie 500 drzew dziennie.
Rosjanie oczywi¶cie zdziwienie, beka, no ale okej, dawaj, wziêli j± na próbê. £apie za pi³ê pierwszy drwal i zapierdala, jedno drzewo, dziesi±te, piêædziesi±te, setne, zapierdala jak pojebany, dojecha³ do 450 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
Drugi za pi³ê z³apa³ weteran w¶ród drwali, wielki autorytet i zapierdala. Zapierdala jak nigdy w ¿yciu, jak pojebany od drzewa do drzewa. Jedno, dziesiêæ, sto, dwie¶cie. Zatrzyma³ siê na 470 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
No to trzeci wzi±³ pi³ê król królów w¶ród drwali, mistrz nad mistrze i zapierdala. Zakurwia jak z³y, nie ma czasu siê po dupie podrapaæ, ca³y czas zapierdala, ca³y czas tnie, lata od drzewa do drzewa, wytê¿a wszystkie si³y. Zatrzyma³ siê na 495 i mówi:
-Ni chuja, wiêcej siê nie da.
Parê dni pó¼niej wracaj± Amerykanie, Ruscy mówi±:
-495, i ni chuja wiêcej siê nie da.
-No jak to, przecie¿ u nas 500 drzew t± pi³± tn±, a wy nie mo¿ecie?
Ruscy w ¶miech:
-No poka¿cie jak niby 500 drzew tniecie, skoro my nie dajemy rady.
No to Amerykanin z³apa³ za pi³ê, odpala
-Wrooom, wrooooooooom, wrooooooooooooooooooooooooooooooo.
A Ruscy patrz± i:
-Czemu ona tak warczy?
15 października 2013, 20:56 [cytuj]
Pierwszy moj publiczny wystep:P
http://www.youtube.com/watch?v=K-vMQ5OBVoI&hd=1
Pierwszy moj publiczny wystep:P
http://www.youtube.com/watch?v=K-vMQ5OBVoI&hd=1
21 października 2013, 02:09 [cytuj]
Pierwsza kobieta na ksiezycu:
- Houston, mamy problem!
- Co?
- Nic, nie ważne.
- Co się stało?
- Nic...
- No mów.
- Nie.
Pierwsza kobieta na ksiezycu:
- Houston, mamy problem!
- Co?
- Nic, nie ważne.
- Co się stało?
- Nic...
- No mów.
- Nie.
21 października 2013, 13:08 [cytuj]
"xCamillo" powiedział/a:
Jak nazywa się człowiek
-bez lewego ucha
-bez lewej ręki
-bez lewej nogi

ALL RIGHT
Prawicowy kawał :D.

Wchodzi banan do sklepu i co mówi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nic, banany nie gadają^^
Prawicowy kawał :D.

Wchodzi banan do sklepu i co mówi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nic, banany nie gadają^^
28 października 2013, 21:46 [cytuj]
jak nazywa sie miasto gdzie patrza na samochody?
Karpacz

Ulica, na której kradną ubrania?
Kościuszki

Co mówi biolog kupując telewizor?
- CytoPlazma?

Po co pies wchodzi do wody?
Po kostki

Pyta się jeden z uczniów Piotra w niebie:
- Święty Piotrze, ile łowisz dziennie ryb?
- Apostołowie.
jak nazywa sie miasto gdzie patrza na samochody?
Karpacz

Ulica, na której kradną ubrania?
Kościuszki

Co mówi biolog kupując telewizor?
- CytoPlazma?

Po co pies wchodzi do wody?
Po kostki

Pyta się jeden z uczniów Piotra w niebie:
- Święty Piotrze, ile łowisz dziennie ryb?
- Apostołowie.
5 listopada 2013, 17:35 [cytuj]
- Proszê pó³ litra Bolsa.
- Dowód proszê.
- Jestem aksjomatem.
- Proszê pó³ litra Bolsa.
- Dowód proszê.
- Jestem aksjomatem.
|<  <<  <  8  9  10  11  12    >  >|
tabela ligowa
Drużyna M Z R P PKT
1. Bayern Monachium 9 7 1 1 22
2. RB Lipsk 9 6 2 1 20
3. Bayer 04 Leverkusen 9 5 4 0 19
4. Borussia Dortmund 9 6 0 3 18
5. VfL Wolfsburg 9 4 5 0 17
6. Union Berlin 9 4 4 1 16
7. Borussia Mönchengladbach 9 4 3 2 15
cała tabela
ranking typerów
Użytkownik Punkty
1. arturborussen 138
2. DSTmazur 135
3. angor18 132
4. legmg04 132
5. Michael_BvB 129
6. RickenZMazowsza 129
7. geniu 129
cała tabela

shoutbox

fanatyk88
fanatyk88 29 minut temu

Obejrzałem właśnie na Eleven dokument "Pierwszy tytuł Kloppa". Ehh łza się w oku kręci...

Le0n
Le0n 3 godzin temu

Dopiero teraz ochłonąłem i odważyłem się zajrzeć na stronę. Tiki taka nam nie służy. Kolonia zagrała konsekwentnie. Wiedzieli, że z gry nie wiele mogą osiągnąć, więc zagrali na stałe fragmenty. Wiadomo nie od dziś, że to nasza bolączka bo też i Burki woli grać na linii niż wyjść do dośrodkowania. Od tyle. Lazio zresztą też przegrało, więc czekamy na środę.

Alex139
Alex139 5 godzin temu

Mecze z RB, Leverkusen i Werderem dopiero przed nami, z nimi między innymi się Bosz potknął.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Meczy* ale fakt, Lucjusz się w Dortmundzie strasznie męczy :) (i mnie)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

To było po 15 kolejkach, Lucjusz ma szansę być "lepszy" od Bosza w tym sezonie, przypomnę: póki co 1/3 męczy w tytę.

Pawelinho
Pawelinho 6 godzin temu

im dalej w las tym było gorzej.

Alex139
Alex139 6 godzin temu

6 zwycięstw, 5 porażek, 4 remisy (analizowałem sama bundesliga)

Alex139
Alex139 6 godzin temu

Czy tych porażek za Bosza było kilkanaście, chyba muszę się nie zgodzić...

Pawelinho
Pawelinho 6 godzin temu

nom dokładnie niestety

fanatyk88
fanatyk88 6 godzin temu

No i co gorsza, jak już z zespołu odejdą Haaland i Sancho to czeka nas kolejna "przebudowa" i zapewne następne "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:20

Dargos problem w tym, że od 8 lat są to tylko "przejściowe sezony" w wykonaniu BVB.

Dargos
Dargos Wczoraj, 18:10

Oczywiście ta decyzja musiała być spóźniona na kilka miesięcy, ale seria kilkunastu porażek z rzędu musiała skończyć się jego zwolnieniem. Pewnie wiele łez się polało ze strony Watzke jak musiał mu wypłacić odprawę, ale jak czeka i zwleka się z poszukiwaniem trenera przez kilka miesięcy to potem mamy nirkończące się "sezony przejściowe"...

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 18:05

Na pewno więcej niż Bosz.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 18:01

A Lucjusz ile ma planów??? :D

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 17:37

Alex139 To była najlepsza decyzja jaką wtedy mógł podjąć Watzke & Zorc. Swoją drogą to był trenerem, który miał tylko sławny plan "A" bez jakichkolwiek alternatywy. Favre jest jaki jest, ale holender był jeszcze gorszym wyborem. Bo jak dobrze pamiętam to jak wypadł Piszczek to on się kompletnie pogubił. Nigdy więcej holenderskiej myśli szkoleniowej przynajmniej na razie.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 16:53

CzarnoŻółtyKot Co nie zmienia faktu, że oni jego kupili po to, żeby strzelał bramki, a jak narazie to Giroud który wejdzie na 15-20 minut ratuje im mecze. Nie po to wydali 50mln, żeby Werner od czasu do czasu asystę zaliczył bo to to i Morata potrafił, no i też nie przesadzajmy, że w Chelsea jest jakaś niewiadomo jaka konkurencja w ofensywie, owszem ona jest, ale tak naprawdę tam każdy dopiero co przebija się do składu i walczy o skład, także tam skład jest bardzo płynny, to nie LFC, City, gdzie Sane musiał zmienić klub żeby grać, dwóch zawodników którzy byli faktycznie nie do ruszenia z pierwszej jedenastki Chelsea zmienili ligę, z obecnego składu Chelsea jedynie strata Kante mogłaby zaboleć, reszta składu w chwili pisania tego komentarza szuka formy. Już w tym ostatnim meczu w LM było widać, że spotkanie zostało bardziej przepchane na farcie, niż wygrane z przekonaniem.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:31

Bosza*

Alex139
Alex139 Wczoraj, 16:30

Z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy aby zwolnienie Noszą było dobra decyzją...

CzarnoŻółtyKot
CzarnoŻółtyKot Wczoraj, 15:03

gentoofan Werner w Londynie jest tylko jednym z wielu i póki co może tylko pomarzyć o byciu centralną postacią jak to miało miejsce w red bullu stąd liczba jego bramek jest zdecydowanie mniejsza niż przedtem.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:51

Zamiast Niemców użyte zostało słowo "mężczyźni". Ot nowoczesna zachodnioeuropejska cenzura niewygodnej dla pewnego kraju historii.

Pawelinho
Pawelinho Wczoraj, 14:36

gentoofan u nich nawet słowo nazista nie może być użyte w kontekście skazanych Niemców w procesie norymberskim, oj widać historia boli. Swoją drogą swego czasu zakazy był serial komediowi Allo, allo, który wg mnie jest świetny mimo upływu lat wciąż jest aktualny w swoim angielskim poczuciu humoru.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:27

Dzisiaj Werner będzie miał pierwszy poważny test w Anglii, oglądam mecze Chelsea, i ostatnie mecze kiepsko było u niego ze skutecznością.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 14:19

Armandzio Wiadomo że historia wiecznie żywa, i w jakimś tam stopniu dotyczy wszystkich aspektów życia, nie bez powodu np do dziś dnia Niemcy są jedynym krajem w europie, w którym gry z serii wolfenstein są ocenzurowane. Więc jak ktoś mocno żyje historią, i tym co było kiedyś, to wiadomo że BVB i Schalke nigdy się nie polubią. tak samo jak Arsenal i Tottenham ale to właśnie dzięki takim konfliktom klubowym, finalnie cały tort zgarnia ktoś inny, na zasadzie dwóch się bije, trzeci korzysta.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 14:00

szczerze mowiac to wiadomo ze takie zwyciestwo to mozna by bylo swietowac i delektowac sie nim przez dlugi czas(szczegolnie ze mam sasiada fana tego klubiku),ale widok ich w 2 Bundeslidze mysle ze bylby jeszcze piekniejszy,a nie mam "sentymentow" juz do tych derbow i tego klubu,bo pytajac kazdego ich fana albo conajmniej 95% nie plakaloby widzac Borussie w 2 BL

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:56

Armandzio Nie chcesz ich golić w derbach po 8-0 jak Bayern HSV? teraz jak nie mają kasy, wszystkich najlepszych oddają za bezcen, będzie to dużo łatwiejsze.

Armandzio
Armandzio Wczoraj, 13:50

ja tam zycze temu niebieskiemu scierwu zeby spadli

staraerakloppa
staraerakloppa Wczoraj, 13:46

nie ma takiej opcji ,ze schalke spadnie , mogą przegrywać całą runde ale pewnie w kolejnej się odbudują i cudem utrzymają , ta sama sytuacja co z Werderem bedzie

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:43

Jak to napisał kiedyś Dargos, w BVB trzeba liczyć na fart albo pomoc bożą.

gentoofan
gentoofan Wczoraj, 13:30

Alex139 Ale widzisz klub który faktycznie byłby równorzędnym rywalem dla Bayernu tak jak przez lata barca dla realu i na odwrót, nie liczyłby 'na siłę' na słabszą dyspozycje silniejszego rywala jak w sezonie 10/11 tylko drużyna z odpowiednią mentalnością sama potrafiłaby 'gonić króliczka' tak jak to było w sezonie 11/12, licząc na masowe potknięcia największego rywala pokazuje to postawę i mentalność drużyny, bardziej liczenie na to, że wygra się na farcie dzięki potknięciom silniejszego rywala niż własną siłą i najgorsze, że ta mentalność przechodzi też na kibiców, kibice BVB powoli wszczepiają w siebie mentalność arsenalu z tą różnicą, że tam właściciel klubu, nie mydli nikomu oczu, i otwarcie mówi, że zależy jemu na zarabianiu kasy a nie na sukcesach sportowych.

Alex139
Alex139 Wczoraj, 13:14

A może Ci co jeszcze coś grają, zbuntują się jak świnie rok temu, przegrają 5-6 razy z rzędu i w końcu spełni się moje marzenie... :)

statystyki

Użytkownicy online:
Gości online: 47
Zarejestrowanych użytkowników: 8939
Ostatnio zarejestrowany: terane09

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem